بازنشستگی

با نصب اپلیکیشن بازنشستگی به راحتی می توانید اطلاعات کامل در خصوص بازنشستگی و مستمری بیمه ها و بیمه تامین اجتماعی برای خود و خانواده را کسب کنید.
مشمولان:
در این بخش اطلاعات اولیه را وارد نمایید تا شرایط بازنشستگی شما بررسی شود.
محاسبه:
این بخش به شما مبلغ دریافتی از صندوق بازنشستگی را نمایش می دهد.
قوانین:
تمام قوانین به صورت کامل و جامع در خصوص بازنشستگی و مستمری به طور ساده، روان و مفصل برای شما توضیح داده شده است.